ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาผ่านเว็บด้วย KU3 online ประจำภาคต้น 2564  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาผ่านเว็บด้วย KU3 online ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 โดย

Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู KU3 Online

หมายเหตุ:
 • ทั้งนี้นิสิตต้องลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับอนุมติเรียบร้อยแล้วเท่าน้้น
 • หากนิสิตยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์/ไม่รับสิทธิ์ ให้ดำเนินการได้ที่
  ทางขวามือ https://dd.ku.ac.th/discountreg


 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าเทอม 50%  
   การลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าเทอม 50% ตามนโยบายกระทรวงอว. และรัฐบาล ร่วมกับมก.
  1. ศึกษารายละเอียด การลดหย่อน และคำถามที่ถามบ่อย ที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/covidrefund
  2. เตรียมบัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชน
  3. ลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์ ด้วย Account @ku.th ที่ https://dd.ku.ac.th/discountreg ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ส.ค. 64
  • การลงทะเบียนลงรายวิชา ลดสูงสุด 50% (อว. สนับสนุน 30%    มก. สนับสนุน 20%)
  • การลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต ลดสูงสุด 20% (อว. สนับสนุน 0%    มก. สนับสนุน 20%)
  หมายเหตุ : เมื่อพ้นกำหนดยืนยันเลือกรับสิทธิ์
   นิสิตที่ลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์
  • จะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด หากชำระเงินแล้ว หรือ ชำระบางส่วน จะได้รับเงินคืน หรือ ชำระเพิ่มเติมตามสิทธิ์ลดหย่อนที่กำหนด
   นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันเลือ่กรับสิทธิ์
  • ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน หากชำระเงินแล้ว หรือชำระเงินบางส่วน ต้องชำระเงินเพิ่ม


  แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 2564  
  นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2564 สามารถแจ้งปัญหาได้ที่...

  วิทยาเขต วัน เวลา หน่วยงาน เบอร์ที่ติดต่อได้
  บางเขน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. สำนักบริหารการศึกษา
 • 02-1180110 ต่อ 8035 - 43
 • Facebook: @kuregistrar
 • กำแพงแสน อังคาร-ศุกร์ 10:00 น. - 16:00 น. กองบริหารการศึกษา กพส.
 • Website: https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/v5/
 • Facebook: https://www.facebook.com/esdpsd
 • Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40vvp8070s
 • บข. และ กพส. อังคาร-ศุกร์ 09:00 น. - 16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 02-5620951-3
 • ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย (Helpdesk)กด 1 หรือ ต่อ 622541-3
 • ปัญหาด้านการลงทะเบียน (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย) ต่อ 622988


 • ประกาศเรื่องการเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของระดับปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากรออนุมัติส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเป็นทางการ  

   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  1. ระบบจะดำเนินการปรับเป็นผ่อนผันโดยอัตโนมัติ
  2. จากนั้นให้นิสิตเข้าไปทำการลงทะเบียนเรียนตามปกติ
  3. หลังจากที่มก.ประกาศส่วนลดออกมาแล้วจะประกาศแจ้งให้นิสิตเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับส่วนลดแล้วต่อไป

   สำหรับผู้ที่ชำระเงินมาแล้วทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ
  1. ให้นิสิตเข้าไปทำการลงทะเบียนเรียนตามปกติ
  2. ให้รอประกาศส่วนลด ออกมาเป็นทางการแล้วทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งอีกครั้งว่าจะดำเนินการคืนส่วน ที่ชำระมาแล้วอย่างไรต่อไป

  หมายเหตุ : กรณีการชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา ภาคการศึกษาก่อนหน้า/ การชำระเงินค่าปรับ การลงทะเบียนเรียนล่าช้า/ การเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า สามารถชำระเงินได้ตามปกติ


  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประจำภาคต้น 2564 หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ
   

  นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กำหนดการมีดังนี้

  ที่กำหนดการวันที่
  1ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
  (นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 2 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด)
 • นิิีสิตใหม่ ปี 1 : วันที่ 20 - 28 ก.ค. 2564
 • นิสิตปี 2 ขึ้นไป : วันที่ 19 ก.ค.- 1 ส.ค.2564
 • 2ลงทะเบียนเรียน
   
  วันที่ 3 – 6 ส.ค. 2564
  3เปิดภาคการศึกษา และเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 9 ส.ค. 2564
  4ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
   
  วันที่ 9 – 13 ส.ค. 2564
  5พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2
  (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา)
  ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2564

  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://stdregis.ku.ac.th/
  • นิสิตภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://inter-regis.ku.ac.th/
  • นิสิตโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรไทย และนานาชาติ ชำระเงิน และลงทะเบียนเรียนที่: https://sp-regis.ku.ac.th/


 • Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])


 • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคต้น 2564  
  นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคต้น 2564 สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันนี้ - 2 มิ.ย. 2564
  โดยนิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  ช่องทาง วิธีการ การตรวจสอบผลการชำระเงิน
  1. ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร
  (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) / Bill payment ตรวจผลในวันรุ่งขึ้น
  2. ชำระผ่าน Mobile App ของธนาคารต่าง ๆ
  (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  QR code ตรวจผลได้ทันที่

  Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้ หรือ แสดง QR code

 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาขาติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://inter-regis.ku.ac.th/


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • การพ้นสภาพของนิสิต  
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก/ลาออก/จบการศึกษา/อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้

  สำหรับนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
   ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
   นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักบริหารการศึกษา
   กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา กพส.
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย

  2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
  3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
   เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน

   การ Activate รหัสบัญชี
  1. https://accounts.ku.ac.th
  2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

   การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
  1. รหัสบัตรประชาชน
  2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
  4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคต้น 2564 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.254103899002075 วินาที [ .30 ]

   
   
  อา พฤ
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.